Kategoria: Ciąża i dziecko

Dodano: 2013-05-06 08:36:55

Ekonomia wpływa na dzietność

Do 2023, jeżeli aktualne tendencje rozrodczości nie ulegną zmianie, ludzi może być ponad 8 miliardów, według danych ONZ. Jeżeli jednak globalne proporcje rozrodczości spowolnią bardziej, niż się oczekuje teraz, w 2023 ludzi może być o półtora miliarda mniej.

W oparciu o najnowsze badania University of Missouri, antropolodzy wysnuwają tezę, iż zmiany gospodarcze mają największy wpływ na ograniczenie ludzkiej rozrodczości, w porównaniu do innych czynników.

Zrozumienie przyczyn spadku urodzeń może pomóc w opracowaniu polityki wpływającej na płodność i redukującej liczbę ludzi walczących w przyszłości o wodę, jedzenie i ziemię, zdaniem badaczy.

Dr Mary Shenk mówi: - Rozwój gospodarczy, dostęp do lepszego wykształcenia, większe zatrudnienie, ucieczka od zawodów związanych z rolnictwem – to wszystko ma podwójny efekt, ponieważ nie tylko podnosi standard życia danej jednostki, ale też wpływa na proporcje płodności.

Dr Shenk ze swoimi kolegami posłużyła się danymi zbieranymi od 1966 na temat 250 000 ludzi z wiejskich stref Bangladeszu oraz szczegółowymi danymi na temat 800 kobiet z tego regionu.

Próbując wyjaśnić spadki płodności, naukowcy przeanalizowali 64 czynniki związane z rozwojem rodziny.

Doszli do następujących wniosków:

- ludzie mają mniej dzieci, kiedy mają mniejszą nadzieję, że te dożyją dorosłości;

- coraz większe koszty własnego utrzymania i coraz większe koszty utrzymania dziecka redukują płodność;

- dziecko ma coraz mniejszą wartość społeczną, zmienia się wizja „idealnego” rozmiaru rodziny, a antykoncepcja jest coraz powszechniej akceptowana.

Dr Shenk dodaje jeszcze, że mimo iż ekonomiczne czynniki mają najsilniejszy wpływ na płodność, to inne zjawiska, takie jak śmiertelność i dostęp do opieki zdrowotnej, również wpłynęły na dzietność w Bangladeszu.

Badania ukazały się w Proceeding of the National Academy of Science.

źródło: http://www.biomedical.pl/zdrowie/ekonomia-wplywa-na-dzietnosc-a10599.html