Kategoria: Zdrowie

Dodano: 2013-04-09 14:09:35

Ksenofobia nie wpływa znacząco na poczucie szczęścia migrantów

Na poczucie szczęścia migrantów większy wpływ niż ksenofobia mają problemy z zatrudnieniem czy też zdrowiem, według wyników najnowszych badań British Sociological Association. Taka teza została zaprezentowana na konferencji w Londynie 5 kwietnia bieżącego roku. Profesor Andreas Hadjar i Susanne Backes przeanalizowali dane zaczerpnięte z European Social Survey, które dotyczyły 32 tysięcy migrantów z pierwszego lub drugiego pokolenia oraz przeszło 174 tysięcy obywateli z 30 europejskich krajów.

Cechą, którą porównywano w tych wymienionych grupach, było dobre samopoczucie respondentów.

Naukowcy z University of Luxembourg odkryli, że migranci, którzy przenieśli się do innych krajów, w których panowała negatywna opinia na temat imigrantów, poziom dobrego samopoczucia mieli niższy o dwa punkty procentowe w porównaniu do innych obywateli.

Jednakże ci, którzy byli dodatkowo niezatrudnieni, byli mniej szczęśliwi o 7%, osoby zarabiające małe pensje o 11%, a migranci z problemami zdrowotnymi o 9%.

Okazało się, że długość okresu przebywania w nowym kraju także ma tutaj wpływ: pierwsze pokolenie migrantów mieszkające w nowym otoczeniu mniej niż 10 lat odnotowało o 7% gorsze samopoczucie niż reszta badanej populacji. Ci, którzy przebywają w nowym kraju dłużej niż 10 lat w porównaniu z innymi wykazywali gorsze samopoczucie o 3,5 punktów procentowych.

Wyniki wykazały także, że im bogatsze jest państwo, do którego przeprowadzili się imigranci (albo ich rodzice, jeżeli są drugim pokoleniem), tym większy poziom dobrego samopoczucie odnotowywano.

Podobna zależność istniała między poczuciem szczęścia migrantów a poziomem zaangażowania w równość praw imigrantów i obywateli w ich nowym kraju.

Badacze zauważyli, iż migranci między 41 a 60 rokiem życia wykazywali mniejszy o 6% poziom zadowolenia niż migranci w wieku od 22 do 30 lat.

- Ksenofobia nie okazała się znaczącym czynnikiem wpływającym na dobre samopoczucie migrantów i osób nimi nie będących - stwierdzają zgodnie członkowie grupy badawczej.

Większy wpływ na złe samopoczucie migrantów i obywateli mają kwestie takie jak: problemy z zatrudnieniem i poziomem zarobków, słabe zdrowie, czy też polityka integracyjna prowadzona w danym kraju.źródło: http://www.biomedical.pl/psychologia/ksenofobia-nie-wplywa-znaczaco-na-poczucie-szczescia-migrantow-a10340.html