Kategoria: Zdrowie

Dodano: 2013-03-20 16:11:17

Nadzieja na terapię uzależnienia od kokainy

Naukowcy z Michigan State University odkryli proces molekularny w mózgu wyzwalany przez kokainę. Odkrycie to może przyczynić się do opracowania terapii zapobiegających uzależnieniu. Badanie ukazało się w Journal of Neuroscience. Neurolog prof. A. J. Robinson wraz z kolegami twierdzą, że kokaina uszkadza jądro półleżące w mózgu, które jest centrum przyjemności i odpowiada na bodźce takie jak narkotyki, jedzenie czy seks.

Prof. Robinson wyjaśnia: - Zrozumienie tego, co się dzieje w tym regionie mózgu na poziomie molekularnym w trakcie długoterminowej ekspozycji na narkotyki, może nam dać wgląd w powstawanie uzależnienia.

Badacze odkryli, że kokaina powoduje, iż komórki w jądrze półleżącym zwiększają produkcję dwóch protein. Jedna z nich jest związana z uzależnieniem, a druga z uczeniem się. Co więcej, są one związane ze sobą we wzajemnej relacji, co oznacza, że każda z tych protein wpływa na produkcję i stabilność drugiej w komórkach.

Prof. Robinson wykazał, iż ta zależność odgrywa znaczącą rolę w odpowiedzi na kokainę, przeprowadzając eksperymenty na gryzoniach.

Okazało się, że zwiększenie produkcji proteiny związanej z uzależnieniem sprawia, że zwierzęta zachowują się jak pod wpływem narkotyku, mimo że go nawet nie zażywały.

Okazało się także, że można przerwać tę zależność poprzez uprzywilejowanie funkcji proteiny odpowiedzialnej za uczenie się.

Prof. Robinson dodaje, że oznaki tej samej zależności odnaleziono także w mózgach ludzi, którzy zmarli z powodu nałogu kokainowego.

- Większa produkcja tych protein, które odkryliśmy u zwierząt mających kontakt z narkotykami, była dokładnie taka sama w ludzkiej populacji uzależnionych – mówi naukowiec. – Wierzymy, że wyniki kolejnych eksperymentów, które przeprowadziliśmy na zwierzętach, będą dokładnie takie same u ludzi.

źródło: http://www.biomedical.pl/zdrowie/nadzieja-na-terapie-uzaleznienia-od-kokainy-a10132.html