Kategoria: Ciąża i dziecko

Dodano: 2013-01-18 14:43:42

Otyłość u dzieci powodem bezpośrednich problemów zdrowotnych

Pomimo iż wiele wcześniejszych badań zwróciło uwagę na długofalowe problemy, jakie otyłość dziecięca może wywołać później u dorosłych, to naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego skupili się na bezpośrednich konsekwencjach zdrowotnych, które okazują się być o wiele groźniejsze dla dzieci, niż wcześniej sądzono.

W porównaniu do dzieci, które nie są otyle, u tych ze znaczącą nadwagą stwierdzono prawie dwukrotnie większe ryzyko wystąpienia problemów medycznych, umysłowych oraz rozwojowych.

Autor badań, lekarz pediatra Neal Halfon wyjaśnia, że ich wyniki kompleksowo obrazują sytuację związaną z otyłością u dzieci oraz zwracają uwagę na zaskakującą ilość chorób, które mogą wynikać z nadmiernej wagi w okresie dziecięcym.

„Wnioski, jakie wyciągnęliśmy, powinny uświadomić lekarzy, rodziców i nauczycieli na temat zagrożeń związanych z otyłością dzieci, tak aby ich działania zmierzały do poprawy stanu zdrowia najmłodszych”, dodaje doktor Halfon.

Wraz z szybko rosnącą liczbą otyłych dzieci w przeciągu ostatnich 20 lat można również zaobserwować coraz większą powszechność problemów wieku dziecięcego, takich jak ADHD, astma czy trudności z nauką.

W poprzednich badaniach naukowcy skupili się jedynie na konkretnych rejonach lub odosobnionych przypadkach, przez co ich wyniki były w pewien sposób ograniczone.

Tymczasem lekarze z Uniwersytetu Kalifornijskiego przebadali ponad 43 tysiące dzieci i nastolatków ze Stanów Zjednoczonych w wieku od 10 do 17 lat, z których 15% miało znaczącą nadwagę, a 16% było otyłych.

Dzięki temu udało się dostarczyć obszerne dane na temat związków pomiędzy zbyt dużą wagą dzieci a wynikającymi z tego powikłaniami zdrowotnymi.

Udowodniono, iż dzieci otyłe ogólnie były słabszego stanu zdrowia, a także wykazywały większą tendencję do problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania.

Ponadto, takie dzieci częściej powtarzały klasę i opuszczały szkołę, cierpiały też z powodu ADHD, depresji, zaburzeń rozwoju, astmy, alergii, bólów głowy, czy też infekcji ucha.

Według doktora Halfona, częstsze występowanie tych problemów wiąże się z długoletnimi zmianami społecznymi w środowiskach, w których dzieci żyją, uczą się i bawią. Dlatego należy sprawdzić jakie czynniki źle wpływają na dzieci oraz badać je pod kątem schorzeń wynikających z nadmiernej wagi.

źródło: http://www.biomedical.pl/dieta-i-odzywianie/otylosc-u-dzieci-powodem-bezposrednich-problemow-zdrowotnych-a9413.html