Kategoria: Ciąża i dziecko

Dodano: 2012-09-25 10:57:36

Picie alkoholu w ciąży większych zagrożeniem, niż myślano dotąd

W trakcie ostatnich badań zweryfikowano wpływ alkoholu pitego przez kobietę w czasie ciąży na późniejsze przyzwyczajenia i zdolności intelektualne płodu. Od dawna wiadomym było, że wpływ ten jest niemały i negatywny (mówiło się między innymi o uszkodzeniu centralnego układu nerwowego)- teraz wiemy także, że istotny jest rodzaj alkoholu, jego ilość, a także to, ile czasu trwało jego przyjmowanie.

Ponadto, większość studiów była przeprowadzana na noworodkach - wspomniane badania są pierwszymi tego typu i analizują efekty spożywania alkoholu przez kobietę ciężarną na funkcje mózgu płodu, niejako in flagranti.

„Kiedy dokonuje się badań po urodzeniu, jednostki  które w życiu prenatalnym były narażane na wpływ alkoholu, przejawiają zachowania, które są związane z dysfunkcjami pracy mózgu” - tłumaczy Peter G. Hepper, profesor psychologii Queen’s University of Belfast. „Oznacza to zazwyczaj gorsze predyspozycje do nauki, deficyty uwagi (w tym ADHD), nieumiejętność planowania i organizacji, a także niezdolność do przewidywania konsekwencji swoich czynów. Realizują się one w trudnościach społecznych, nierzadko przeradzających się w problemy z edukacją i prawem”.

“W badaniach wykorzystaliśmy proces przyzwyczajania się”- mówi Leo Leader, starszy wykładowca w School of Women’s and Children’s Health na University of New South Wales. “Odnosi się to do zdolności centralnego układu nerwowego do rozpoznawania poszczególnych bodźców - jest to podstawowa forma nauki. Poprzednie badania wykazywały normalne zwyczaje ludzkich płodów, ale ich wskaźniki zaczynają się zmieniać, jeśli płód jest narażony na efekty zmniejszonego poziomu tlenu w organizmie, efekty związków chemicznych zawartych w palonych przez kobietę papierosach czy zażywanych przez nią środkach uspokajających”.

Zespół Heppera przeprowadził badania na grupie 78 niepalących kobiet noszących normalne pojedyncze ciąże. Szczegóły picia alkoholu uzyskano przy pomocy kwestionariuszy wypełnianych od 12. do 14. lub od 18. do 20. tygodnia ciąży, a także za pomocą wywiadów w tygodniu 34.

Na podstawie nawyków kobiet dotyczących picia alkoholu, wyróżniono i przebadano pięć grup płodów - w zależności od tego, czy picie miało wymiar kilku jednostek tygodniowo, czy oznaczało regularne uczestnictwo w pijatykach. Obserwacji dokonano w 35. tygodniu ciąży.

Hepper mówi: „Nasze studia pokazały, że alkohol spożywany przez kobietę w czasie ciąży negatywnie oddziałuje na umiejętność przyzwyczajania się u płodu, a przyzwyczajenie jest tym, co leży u podstaw wielu bardziej złożonych zdolności. Co więcej, okazuje się także, że zaburzona zostaje stabilność pracy mózgu, która jest potrzebna do codziennego normalnego funkcjonowania, do rozwoju i nauki. Ale dzięki obserwacji nieprawidłowości w zachowaniu już przed urodzeniem, jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary mózgu, które są najbardziej narażone na działanie alkoholu, i pracować nad odpowiednim programem leczenia”.

Obaj naukowcy, zarówno Hepper, jak i Leader, zgadzają się co do tego, że mimo wielu badań, bezpieczna dawka alkoholu wypitego w ciąży nie została ustalona - najmądrzejszym rozwiązaniem pozostaje całkowita abstynencja w tym okresie.źródło: http://www.biomedical.pl/ciaza/picie-alkoholu-w-ciazy-wiekszych-zagrozeniem-niz-myslano-dotad-a8039.html