Kategoria: Ciąża i dziecko

Dodano: 2012-10-16 10:03:43

Przewlekły stres w trakcie ciąży zwiększa ryzyko depresji poporodowej

Jak wykazują nowe badania nad zwierzętami, przewlekły stres w trakcie ciąży może przyczynić się do wystąpienia depresji poporodowej. U ciężarnych samic szczura będących obiektem badań stwierdzono pojawienie się nowych powiązań pomiędzy komórkami mózgowymi odpowiedzialnych za proces zapamiętywania i nauki oraz za nastrój.

W przypadku zwierząt, które dwa razy dziennie narażano na stres, powiązania te nie wystąpiły.

Naukowców interesowały zwłaszcza kolce dendrytyczne – drobne wyrostki służące do przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi neuronami.

Poprzednie badania tego typu, prowadzone przez Benedettę Leuner z Ohio State University dowiodły, że zwiększenie liczby tych wyrostków w mózgach szczurzych matek wiązało się z polepszeniem funkcji kognitywnych w przypadku zachowań wymagających większej elastyczności.

Zgodnie z badaniami, ilość wyrostków dendrytycznych zwiększała się średnio o 20 procent.

Tymczasem macierzyństwo nie miało tak pozytywnego wpływu na mózgi zwierząt, które poddawano stresowi. W tym przypadku nie różniły się one niczym od mózgów osobników które nie miały potomstwa.

„Zestresowane” szczury cechowała również słabsza interakcja psychiczna z ich młodymi. Podobne zachowania obserwuje się u kobiet cierpiących na depresję poporodową.

 – U zwierzęcych matek będących obiektem naszych badań stwierdzono zwiększenie liczby połączeń pomiędzy neuronami. U szczurów narażonych na stres nic takiego nie nastąpiło. Jak podejrzewamy, ich mózgi nie wykazują się taką elastycznością, co w jakiś sposób wiąże się z wystąpieniem depresji poporodowej. – mówi główna autorka badań.

Wyniki projektu zostały przedstawione 13 października na corocznym spotkaniu Society for Neuroscience w Nowym Orleanie.

Poprzednie badania wykazały, że na depresję składa się wiele czynników, w tym wahania hormonalne, przebyte wcześniej choroby psychiczne, czy też czynniki środowiskowe, takie jak niski status społeczno–ekonomiczny. Najsilniejszym determinantem okazał się jednak stres w trakcie ciąży, więc jak sądzą badacze, ten zwierzęcy model może przyczynić się do zrozumienia procesów zachodzących w mózgu także u ludzi.

- Nie wiemy dokładnie jaki czynnik powoduje powstawanie nowych powiązań neuronowych, ale wiemy z pewnością, że przewlekły stres hamuje ten proces – podsumowuje autorka.źródło: http://www.biomedical.pl/psychologia/przewlekly-stres-w-trakcie-ciazy-zwieksza-ryzyko-depresji-poporodowej-a8320.html